Bolaget under nya ägare

Socialt entreprenörskap inom vården

Sociala entreprenörer är förändringsskapare som utnyttjar kraften på ”marknaderna” och skapar sociala effekter, vilket förbättrar människors liv. De lämnar en bestående, hållbar inverkan med vinstdrivande sociala satsningar, snarare än övergående hjälp genom välgörenhetsorganisationer. De tror att vinst och syfte kan samexistera. Social påverkan mer än ekonomisk avkastning är måttstocken för deras framgång.

Vi är ett icke-vinstutdelande aktiebolag som förenar en entreprenörs företagaranda och ett socialt mål för att maximera samhällsnyttan.

I skuggan av pandemin och vårdskulden i form av växande operationsköer har idén till K2 Kirurgi AB fötts.

I partnerskap med den offentliga sektorn (IOP) ville vi driva en alternativ produktionsmodell och anta utmaningen att korta operationskön för Regionen och våra patienter. Modellen har tidigare använd as os på en framgångsrikt sätt.

Vi har startat ett Socialt Företag, en idéburen aktör inom välfärden. Ingen vinstutdelning till några aktieägare. All vinst återinvesteras i verksamheten. Korta beslutsvägar med delaktiga medarbetare.

Eftersom vi inte har fått respons på våra idéer, väljer vi att sälja bolaget.

Bolaget kommer troligen att ändra kurs eller läggas ner.

För mer inspiration om idéburen verksamhet:
Inspireras med ett besök på hemsidan för FAMNA.
Riksorganisationen för
idéburen välfärd.

Famna